Surfen op de
golven van verandering.

Ruimte maken voor sprongsgewijze verandering.

Hoe leren we om organisatieverandering te associëren met vrolijke begrippen als avontuurlijk, plezierig en inspirerend. Zodat we doeltreffender kunnen inspelen op de grote en soms ontwrichtende veranderingen in onze omgeving, zoals de opkomst van intelligente machines, de vervanging van routinewerk door computers, het steeds belangrijker worden van sociale media en de huidige vergrijzing en veroudering. In deze wereld is het niet verstandig met kleine stapjes te proberen de vloedgolf voor te blijven, laat staan om alles bij het oude te laten. Om doorbraken te realiseren moet er ruimte gemaakt worden voor sprongsgewijze vernieuwing.

“Om doorbraken te realiseren moet er ruimte gemaakt worden voor sprongsgewijze vernieuwing.”

FijlstraWullings ontsluit ongezien en ongebruikt potentieel door het inschakelen van alle talent en menskracht. En door het helpen uitschakelen van patronen en angsten, die dit onmogelijk maken. We maken energie vrij en faciliteren individuele en organisatie ontwikkeling. We doen dit in binnen- en buitenland met trainingen, werkconferenties, coaching en organisatieadviezen.

Nieuwsgierig naar wat een training voor jou kan doen?

Boek een training of coach
Waardecreatie, onafhankelijkheid en risicovreugde
De roep om bescherming van het nationale erfgoed neemt toe. Maar we kunnen beschermen wat we willen, zolang bedrijven (en niet alleen in Nederland) structureel...
Bekijk artikel
Hoe macht je persoonlijkheid beïnvloedt
Over narcisme, de verschrikkelijke gevolgen ervan en gezonde manieren om ermee om te gaan. Een recente blog over narcisme en leiderschap riep ongekend veel reacties...
Bekijk artikel
Liever vaardig dan aardig
Waar haal je de kracht vandaan om de bepalende factor in je eigen werkleven te zijn? En welke rol spelen moed en risicovreugde daarbij?
Bekijk artikel