Intervisie

Het is dikwijls ‘lonely at the top’. De verwachtingen zijn hoog en de bevoegdheden staan soms op gespannen voet met de verantwoordelijkheden. Bovendien voelen mensen zich lang niet altijd meer vrij om oprechte feedback te geven. Daarom is het goed om feedback te zoeken en nieuwsgierigheid te organiseren. En dat is precies van intervisie beoogt:

  • in vertrouwen ervaringen met elkaar delen
  • bestuurlijke dilemma’s onderzoeken en waar mogelijk overstijgen
  • functioneren als klankbord voor elkaars praktijkvragen

Dit alles in een gespreksklimaat, dat uitnodigt tot het onderzoeken van de randen van het bewustzijn en het tonen van de hiertoe benodigde kwetsbaarheid. Om zo tot perspectief verrijking en dikwijls ongedachte oplossingen te komen. Een vruchtbare intervisiegroep is voldoende homogeen om voort te bouwen op elkaars perspectief en voldoende heterogeen om meerdere invalshoeken aan tafel te hebben.

Also available in English

Neem contact op