Kundig omgaan met afslanking, pijn en verdriet

Eendaagse workshop over saneren: het gezond maken en relevant houden van het bedrijf

Menig bedrijf staat voor de opgave om processen te stroomlijnen en de performance te verbeteren. Dikwijls moet er kwantitatief worden afgebouwd en kwalitatief worden opgebouwd. Tegelijkertijd moet de productie doorgaan en blijft behoud en uitbouw van reputatie en bedrijfstrots belangrijk. Een complexe opdracht, zeker als je niet gewend bent aan afnemende groei, teruglopende bedrijfsresultaten, toenemende onzekerheden en tenslotte het snijden in eigen vlees. Dit ‘nieuwe normaal’ vraagt om (zelf-)reflectie en bezonken actie; boven paniekerig hijgen en jagen. En stelt dus hoge eisen aan de leidinggevenden als persoon.

Also available in English

Neem contact op