Organisatie activisme

Authentieke organisatieontwikkeling is avontuurlijk en nodigt de participanten uit om buiten de comfortzone te zoeken naar ongebruikt potentieel en nieuwe mogelijkheden. Het vraagt de moed om te balanceren tussen chaos en orde; chaos om flexibiliteit en creativiteit te bewaren en orde om productiviteit en efficiency te garanderen.

Wij onderscheiden essentieontwikkeling van vormverandering en gaan ervan uit dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Daarom kiezen wij voor co-creatie van betekenis boven powerplay, principes boven regels, zelfsturing boven hiƫrarchie, ontwikkelen boven ontwerpen en uitgroeien boven uitrollen. Als organisatie activisten helpen wij onze opdrachtgevers graag het intern aanwezige potentieel zo te gebruiken, dat zich iets ongedachts en unieks kan ontwikkelen. Omdat mensen te bijzonder zijn voor middelmatige werkprestaties.

Wij geloven in de kracht van reflectie en verdieping (vertragen om te kunnen versnellen), instant transformatie (in het hier en nu zoveel mogelijk realiseren wat je van plan bent, zo nodig in een survival versie), doorleefde congruentie (alle cultuurbepalende elementen in dezelfde richting aan-pakken), co creatie (samen vormgeven van vernieuwing) en als het maar even kan plezier maken en genieten.

Als extern partner zijn wij erop gericht onze opdrachtgever wezenlijk verder te brengen. We bevragen de dominante logica, zodat er zicht ontstaat op blinde vlekken en andere begrenzingen van het bewustzijn. Wij reiken nieuwe perspectieven en werkwijzen aan en helpen bij het vruchtbaar houden van de onderlinge samenwerking. Met indringende en soms ongewone interventies. Waar nodig verlenen wij praktische hand- en spandiensten, bijvoorbeeld als procesmanager, klankbord of communicatie-specialist.

Rob Fijlstra is lid van de Orde van Organisatieadviseurs (OOA) en Certified Management Consultants (CMC).

Also available in English

Neem contact op