Presence consultancy

Betekenisvolle verandering

Veel mensen praten over verandering en maken mooie plannen. Te weinig mensen maken praktische stappen en zijn bereid om zich hierop te laten aanspreken. Zo ontstaat een chronisch gebrek aan uitvoeringskracht en is de waan van de dag ons voortdurend de baas. Terwijl we ondertussen te maken hebben met diepgaande veranderingen. Wie niet snel iets leert, dat machines niet (zullen) kunnen, staat straks langs de zijlijn.

Wat kunnen u en uw team/organisatie doen om het verschil wel te maken? Wat is er nodig om ieders intelligentie optimaal te benutten, zonder dat pogingen daartoe stranden in stroperigheid en politieke spelletjes?

Meestal is het tot stand brengen van betekenisvolle verandering niet moeilijk, noch ‘time consuming’. Wel vraagt authentieke verandering het aandachtig omzetten van gewoontepatronen en het richten van ieders energie op het realiseren van de bedoeling van de organisatie. Met volledige inzet, zonder vrijblijvendheid. Dat is precies, waar het ons bij Presence Consultancy om gaat!

Klaar om aan de slag te gaan?

Neem contact op

Het geheim van presence consultancy

Wij geloven in het behalen van resultaat door het voluit benutten van ieders intelligentie en vakkennis. Een mooie intentie, maar helaas zelden praktijk. In dit vacuüm kunnen meestal dus meters gemaakt worden:

 • Wij zijn net als u vooral geïnteresseerd in het realiseren van concrete resultaten
 • Wij zoeken niet de beslotenheid van een cursuslokaal, maar sluiten aan bij de realiteit van alledag. Wij draaien mee in de praktijk en met alle overlegvormen. Als kritische huisvriend stimuleren we het maken van afspraken over concreet gedrag, vergaderfrequentie e.d. Met als resultaat een samenwerkingscontract, waar we elkaar vervolgens consequent aan houden
 • We geloven in viraal veranderen; klein beginnen met ander gedrag, overtuigen door je resultaten en zo positief ‘besmettelijk’ worden. Vooral geen grootschalige uitrolprogramma’s omdat die niet leiden tot authentieke betrokkenheid van medewerkers en daarmee ook niet tot duurzaam resultaat
 • De spiegelvraag zal telkens zijn: Komen jullie op deze wijze tot je beste prestatie (als individu en als team)?
  Echt veranderen is soms confronterend en altijd lastig. Het vraagt moed om kritisch in de spiegel te kijken en voldoende incubatietijd om je het nieuwe gedrag eigen te maken
 • Wij staan niet langs de zijlijn om risicoloos slimme opmerkingen te maken. Nee, we verbinden ons met u en met uw organisatie omdat wij ervan overtuigd zijn dat absoluut commitment – van u en van ons – de enige manier is om resultaat te boeken.

Het resultaat

 • Onmiddellijk waarneembare productiviteit- en resultaatverbetering
 • Betere besluiten met meer draagvlak en dito opvolgingskracht
 • Meer werkplezier, betere samenwerking en grotere betrokkenheid op elkaars succes
 • Meer zinvolle ontmoetingen; en minder tijdvretende en betekenisloze rituelen. Onze reflectievraag na elke ontmoeting is altijd: Was dit welbestede levenstijd?
 • Een feedbackklimaat, waarbinnen oprecht prestatieverbetering wordt nagestreefd
 • Er een omgangscultuur is ontstaan, waar binnen begrippen als continue verbetering en mentale flexibiliteit ook daadwerkelijk inhoud krijgen.

Uw investering

Presence Consultancy is maatwerk en richt zich specifiek op uw vraag. Uw succes is ons succces. Wij willen daarom, dat onze prijs gerelateerd is aan de gerealiseerde verbeteringen.

Nieuwsgierig geworden?

Wij verheugen ons op een ééndaagse kennismaking met de belangrijkste stakeholders in uw organisatie. Aan het eind van deze dag bepalen wij met het verantwoordelijk management de slaagkans van onze aanpak en interventies. Zonder kosten. Uw grootste risico is dat u zich gestimuleerd voelt door de vele ideeën, die onze eendaagse scan meestal oplevert.

Wanneer dit bevalt, gaan we anderhalve week tegen een beperkt tarief door om uw organisatie beter te leren kennen en kennis te laten maken met onze manier van denken.

Pas daarna sluiten we een contract voor drie maanden en maken we definitieve afspraken over ons tarief. Alles in goed overleg; maar als we realiseren wat we beloven, profiteren we daarvan graag mee. Fair toch!

Also available in English

Neem contact op