Strategievilla

Gericht op directieteams/raden van bestuur, die hun strategie willen actualiseren én aandacht willen besteden aan de kwaliteit van de onderlinge samenwerking.

In de kern bestaat dit aanbod uit drie onderdelen:

  1. Een quick scan t.a.v. de uitgangssituatie van het bedrijf (m.b.v. interviews en/of meting realisatiekracht).
  2. Strategieconferentie met eind verantwoordelijk management. De deelnemers verlaten onze strategie villa (in Zuid Frankrijk) met een uitgewerkte strategienota en een bijbehorend implementatie- en    communicatieplan.
  3. Vergroten van de realisatiekracht, c.q. begeleiding van de organisatie bij het tot uitvoering brengen van de voorgenomen plannen.

Also available in English

Neem contact op