Over ons

Ons team
Rob Fijlstra
Rob Fijlstra
Certified Management Consultant, klankbord, spreker en trainer

Altijd op zoek naar ongebruikt potentieel en vergroting van maatschappelijke relevantie. Is het meest gelukkig, wanneer zijn werk er aan bijdraagt dat individuen en organisaties zichzelf herontdekken en herwaarderen.

Want alleen dan worden t.o.v. de buitenwereld topprestaties bereikt.

Henk Pijning
Henk Pijning
Arts/Psychotherapeut/Coach/Trainer

Diagnosticeert, activeert en geneest. Een gids op weg naar heelwording en betekenis, zowel voor individuen, relaties als voor teams.

Amke Homan
Amke Homan
Organisatie

Specialist in Management Drives / bureau organisatie

Fijlstra Wullings

Vernieuwing

Organisaties zijn complexe levende organismen. Zij laten zich meer leiden door natuurlijke dan door economische principes. Wie ze wil leren verstaan let daarom niet alleen op de hardware (gebouwde omgeving, systemen en structuren), maar zeker ook op de ´software´ (aspiraties, samenwerkings-verhoudingen, ongeschreven regels van het spel). En naar de wisselwerking tussen ´hard en zacht´. Wie vernieuwing nastreeft laat zich leiden door wat nodig is, niet door wat haalbaar is. Het top-down denken wordt verlaten. Daarvoor in de plaats komen zelfonderzoek/zelfkennis en de enorme kracht van gedeelde idealen, vertrouwen en zielsverwantschap.

Voor mensen die durven

Het leven is geen generale repetitie. Het gaat om principiële keuzen tussen aanpassen en vernieuwen, tussen manipuleren en confronteren, tussen schijnheiligheid en waarachtigheid. Het vraagt moed en durf je eigen weg te gaan, zo nodig tegen de stroom in. Voor onze cliënten zijn wij een kritische huisvriend die helpt talenten te benutten en grenzen te verleggen.

No-nonsense met een hart

Problemen zijn niet oplosbaar op hetzelfde niveau van denken dat deze problemen heeft voortgebracht. Dus gaat het bij (organisatie-) ontwikkeling om het vinden van nieuwe perspectieven en het ontstijgen van traditionele tegenstellingen. Leiders kijken tijdens dit proces minstens zo vaak in de spiegel als uit het raam.

Herontdekken van de essentie van samenwerken

De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt is nog nooit vertoond en er zijn geen tekenen van stabilisatie. Het gaat om exponentiële veranderingen, waarop lineair wordt ingespeeld. Veel mensen voelen aan, dat we aan de grens gekomen zijn van de manier, waarop bedrijven nu gerund worden. Zo heeft bijna een kwart van de Nederlandse werknemers het gevoel dicht bij een burn out te zitten.. Mede daarom is het boek ‘Reinventing Organizations’ van Frederic Laloux ook bij ons een instant hit. Slechts enkele boeken maken blij of geven inzicht; dit boek doet beiden. Het biedt een model dat aansluit bij de diepere behoeften van alle betrokkenen en helpt samenwerkingsverbanden om zich te organiseren langs de lijnen van authenticiteit, zelfmanagement en een gezamenlijk gedragen doel. En aangetoond wordt, dat de beweging naar zelfmanagement, betekenis en gedeelde doelen een onontkoombare is; waarbij het tempo van ontwikkeling kan verschillen, maar de richting een gegeven is.

Onze partners

Harry Smeets
DeLimes
Kaleel Jamison Consulting Group
Leertouwer Van Dijck & U
Arnold Vanderlyde
John Manschot

De volgende professionals zijn inspirerend lid van ons netwerk:

Amie de Jeu
Kelana
Stichting EduChild
Webdesign