Boeken

Risicovreugde – Rob Fijlstra & Leo van de Voort

Leid liever evident gevaarlijk dan ogenschijnlijk veilig

Digitale, technologische en sociale ontwikkelingen ontgrenzen het speelveld van organisaties. Terwijl veranderingen over elkaar heen buitelen, liggen échte revoluties nog in het verschiet. De mogelijkheden zijn eindeloos – voor wie ze ziet en ernaar handelt. Maar te veel leiders onderschatten het belang van deze transities en sluiten de ogen, waardoor bedrijven structureel onderpresteren. Dat kan anders. Nee: dat móet anders!

Dit boek is een pleidooi voor gedreven en gedurfd leiderschap. Heb je de moed om te doen wat nodig is en te dealen met tegenwind en onvoorziene omstandigheden? Durf je keuzes te maken op basis van incomplete informatie, zonder risico’s uit de weg te gaan? Heb je de verbeeldingskracht om met een onderscheidend verhaal te komen dat anderen inspireert? Zodat je bedrijf optimaal rendeert? Dit boek opent je ogen. Onder het motto: liever evident gevaarlijk dan ogenschijnlijk veilig!

  • Voor het eerst ontmoeten de ‘harde’ kant van corporate finance en de ‘zachte’ kant van organisatiepsychologie elkaar op ooghoogte.
  • Een boek voor frisdenkers, prestatieaanjagers en status quo-uitdagers.
  • Inclusief tien spraakmakende businesscases over o.a. Rabobank, Ajax, Unilever en AkzoNobel en DSM.

Bestellen

Bestel het boek

Vandaag doen wat morgen nodig is – Rob Fijlstra

Ruimte maken voor sprongsgewijze organisatieverandering

In dit vierde boek wil ik ieders ogen openen voor het feit dat we in ons werk nog veel te veel bezig zijn met de wereld van gisteren en eergisteren. Met als gevolg dat we te traag, te duur en te log zijn. Terwijl we een antwoord moeten hebben op gigantische veranderingen in de economie, demografie, technologie, milieu en behoeften van mensen. Die stellen fundamenteel nieuwe eisen aan organisaties, ons gedrag en de wijze waarop we samenwerken.

Met dit boek wil ik verouderd denken over organiseren en leidinggeven dan ook rigoureus opschudden. Want het is niet handig om vanuit de bestaande situatie via stapsgewijze aanpassingen te blijven aanmodderen. Dat gaat lang niet snel genoeg en kost veel te veel energie.

In ‘Vandaag doen wat morgen nodig is’ pleit ik voor sprongsgewijze verandering. Soms bewust ‘onrealistisch en onpraktisch’, simpelweg omdat het doorzetten van de bestaande praktijk ons niet verder brengt. Maar vrees niet, natuurlijk staat het boek ook bol van onmiddellijk bruikbare handvatten en vaardigheden om echt vooruit te komen. Of op zijn minst niet in de weg te lopen van mensen die wel de handschoen willen oppakken.

Lees de eerste 2 hoofdstukken

Recensies

Financieel Dagblad
Kwaliteit in bedrijf

Bestellen

Bestel het e-book
Bestel het boek

Nooit meer sjoemelen – Rob Fijlstra & Harry Wullings

Een remedie tegen achterdocht, cynisme en machteloosheid

Gewoon doen en zeggen waar het op staat is voor de meeste mensen en binnen de meeste organisaties ‘not done’. Liever houden we onszelf en elkaar (partners, vrienden, collega’s, klanten, aandeelhouders) een beetje voor de gek met mooie verhaaltjes. Problemen worden toegedekt, confrontaties vermeden en onzekerheden ontkend. Dit probleem neemt nog verder toe onder de huidige omgevingsturbulentie en prestatiedruk. Totdat er een onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen wens en werkelijkheid en we moeten sjoemelen om de realiteit nog enigszins toonbaar te houden.

Ook organisaties staan voor de uitdaging hun integriteit te herstellen. Want hier heeft de vervreemding dikwijls net zo hard toegeslagen. Het zijn schuilplaatsen geworden voor overmatig afhankelijke mensen waarbinnen het ‘regelwoeker mechanisme’ castrerend werkt op het vermogen een gezamenlijk gekozen ambitie waar te maken. Zo raakt een organisatie van haar bestaansrecht vervreemd. Ook hier gaat het dikwijls om het herontdekken van de betekenis van de organisatie.

Dit boek maakt duidelijk, hoe op individueel en organisatorisch niveau wens en werkelijkheid weer bij elkaar kunnen worden gebracht. En dat is keihard nodig om te overleven.

Bestellen

Bestel het boek

Honesty: the best policy – Rob Fijlstra & Harry Wullings

A remedy against alienation, cynicism and powerlessness

´The truth about this book is that it helps you find and embrace reality. It comes from the authors own experience in working with hundreds of people questing for greater personal fulfillment and a more meaningful organizational life´- Geoff Bellman, author and consultant.

Now that the world is becoming even more chaotic, it is important that psychological and organizational realities are carefully aligned with this. For otherwise, organizations will go crazy and so, too, will the person who tries to match without question the speed of change. ‘I run therefore I am’ leads inevitably to alienation, stress, and dishonesty. The challenge is to find a new perspective and a consciousness that matches our time, and to operate from this consciousness so that your private and working life can be given a fruitful meaning.

On a collective level, the question is whether and to what extent policy reflects practice and rises above simple flowery phrases. Because people only feel motivated and inspired if individual’s needs are given a place in collective dreams and purposes.

Ondernemen met gevoel – Rob Fijlstra & Harry Wullings

Hoe persoonlijke en organisatieontwikkeling elkaar kunnen versterken

Organisaties kenmerken zich door permanente vernieuwing. We worden hierbij steeds meer op onszelf teruggeworpen. De praktijk leert dat veel mensen en processen vastlopen in aangestuurde patronen: behoudzucht, egoïsme en opportunisme. De onveiligheid neemt toe en angst stroomt als water naar het laagste punt, waar het verdampt tot wantrouwen, sarcasme en eenzaamheid. Dit patroon kost ongelooflijk veel energie en gaat ten koste van creativiteit, ondernemerschap en tenslotte levensgeluk van mensen. Niemand wordt graag gedegradeerd tot robot. Daarom mag verzakelijking niet uitmonden in verharding. Dit boek maakt duidelijk onder welke mentale en organisatorische condities mensen wel het beste van zichzelf geven en wat bedrijven kunnen doen om het aanwezige potentieel volledig te benutten.

(5e druk, geheel vernieuwd)

No-nonsense met een hart – Rob Fijlstra & Harry Wullings

Over bezieling, leiderschap en cultuurmanagement

Veel mensen vechten zich een weg naar de top in de verwachting daar het Walhalla aan te treffen. Eenmaal gearriveerd ontdekken ze dat de beleefde onvrijheid groter is, de gedragscodes explicieter en de verborgen agenda’s betekenisvoller. De verworven ‘vrijheid’ drukt zich niet uit in gevoelens van ‘vrij zijn’; veeleer geeft de positie de mogelijkheid de vrijheid van anderen in te perken. ‘Vrijheid’ blijkt een verworvenheid van het individu, niet van de positie. ‘Vrijheid’ is de vrucht van het persoonlijk ontwikkelingsproces.

(momenteel uitverkocht)

Boeken bestellen